AREÁL TWD – FACH CENTRUM PRIEMYSELNÝ PARK ŠALKOVÁ, BANSKÁ BYSTRICA


Realizácia: 

SO01 Obchod

SO02A Sklad

SO04A Výroba

ústredné vykurovanie, VZT

Zdroj:

SO01 Obchod

Kaskáda plynových kondenzačných kotlov Viessmann Vitodens 200

3 x 99 kW / Menovitý výkon kotolne 297 kW

Panelové vykurovacie telesá Korado a Korado Radik

SO04A Výroba

Kaskáda plynových kondenzačných kotlov Viessmann Vitodens 200

3 x 80 kW / Menovitý výkon kotolne 240 kW

Panelové vykurovacie telesá Korado a Korado Radik