DOPRASTAV ZVOLEN


Realizácia: 

SO01 Kotolňa administratívnej budovy

SO02 Kotolňa opravárenskej haly

SO03 Areálový rozvod plynu

ústredné vykurovanie, zdravotechnika, plynoinštalácia

Zdroj:

SO01 Kotolňa administratívnej budovy

plynový kotol Viessmann Votocrossall 200 – 2 ks

súčtový výkon 800 kW

SO02 Kotolňa opravárenskej haly

Kaskáda troch plynových kondenzačných kotlov Viessmann Vitodens 200

súčtový výkon 300 kW

SO03 Areálový rozvod plynu

Jestvujúci plynovod doplnený o novovybudované plynovody pre kotolne SO01 a SO02