Referencie

Rekreáčne zariadenia/hotely

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti vykurovania, chladenia, vzduchotechniky nie len pre veľké priemyselné stavby veľkých bytových komplexov, obchodných centier či zdravotníckych zariadení ale aj pre štandardné stavby rodinných domv.

Pri realizácii používame moderné technológie, pružne reagujeme a prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám stavebného trhu.

Viac informácií o našich zrealizovaných projektoch sa dozviete nižšie.