TIPSPORT ARÉNA BANSKÁ BYSTRICA

Zimný štadión Banská Bystrica

Realizácia

dodávka a montáž rozvodov ÚK
dodávka a montáž vykurovacích telies
dodávka a montáž rozvodov ZTI
dodávka a montáž zariaďovacích predmetov
prekládka STL plynovodu