Servisná a revízna činnosť

Starostlivosť pre Vaše zariadenia

Starostlivosť o dodané zariadenia sa u nás montážou nekončí. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis nami dodávanej technológie.

Revízie a skúšky vyhradených technických zariadení plynových, tlakových a elektrických.

Pre správny chod vášho zariadenia je potrebné raz ročne skontrolovať správnosť funkcií nastavenia, diagnostikovať prípadné skryté poruchy, urobiť vizuálnu prehliadku tesnení, spojov, atď. Takáto starostlivosť prináša správnu, ekonomickú a bezpečnú prevádzku zariadení vo vašom užívaní.

Servisné práce sú vykonávané certifikovanými a odbornými pracovníkmi.

Servisný zásah si môžete objednať na čísle: +421 48 414 81 52

Odborné prehliadky

Pre bytové domy, priemyselné budovy a väčšie objekty je možné uzavrieť servisnú zmluvu, kde sa celoročne o váš objekt postaráme my. Preberieme za vás povinnosť myslieť na pravidelné ročné revízie, v prípade poruchy je zabezpečené rýchle a efektívne riešenie problému.