Regulácia a príslušenstvo

Regulácia pomocou aplikácie

S rastúcimi požiadavkami na efektívne vykurovacie systémy získava regulácia stále viac na význame. V dnešnej dobe je užívateľ schopný ovládať reguláciu aj pomocou aplikácie vo svojom smartphone, tablete či osobnom počítači.

Regulácia vykurovania sa výrazne podieľa na efektívnosti a úspornosti vykurovaných priestorov. Spôsob akým teplotu regulujeme, ovplyvňuje teplotný komfort a spotrebu energie. Dokonalú a efektívnu reguláciu dosiahneme správnou súčinnosťou jednotlivých prvkov regulácie s vykurovacím systémom a jej správnym nastavením. Preto je vhodné nechať výber regulácie vykurovania na odborníkov.

Regulácia teploty v domácnosti cez mobil