Domov » Produkty » Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo

Ekologický spôsob výroby tepla

Tepelné čerpadlá predstavujú najperspektívnejší a ekologický spôsob výroby tepla. Sú to zariadenia, ktoré umožňujú vykurovanie a chladenie energiou z prírody. Využívajú sa pre novostavby ale aj modernizáciu a zároveň ich môžete podľa potreby prevádzkovať spolu s plynovým vykurovacím systémom.

Pri výbere tepelného čerpadla nemusíte riešiť náležitosti súvisiace so zavedením plynu do domu a náklady, ktoré sú s tým spojené. V porovnaní napríklad s kondenzačným kotlom treba rátať pri tepelnom čerpadle s vyššou vstupnou investíciou.

Zníženie nákladov na vykurovanie

Návratnosť tejto investície sa však správnou inštaláciou tepelného čerpadla podstatne zníži. Je preto dôležité kúpu a inštaláciu tepelného čerpadla dobre premyslieť. Kvalitný projekt, skúsenosti, zodpovednosť a odborná znalosť dodávateľa sú nevyhnutnosťou.

Naša spoločnosť so svojim širokým výberom technológie Viessmann ponúka vhodné tepelné čerpadlo presne podľa vašich potrieb a predstáv, spotreby tepla, stavebných a geologických možností.

Tepelné čerpadlá zem-voda

 Tepelné čerpadlá typu zem-voda získavajú energiu priamo zo zeme. Tepelná energia zo zeme sa odoberie a následne odovzdá do chladiva. Chladivo sa odparuje a pomocou kompresora sa tiež stláča, čím vzniká nie len vyšší tlak, ale taktiež sa zvyšuje aj jeho teplota. Výsledkom je teplo, ktoré absorbuje výmenník tepla a následneho ho odovzdá do vykurovacieho systému obytného domu.

Aby bolo možné získať geotermálnu energiu zo zeme, je nutné využiť buď zemné kolektory, ktoré sa umiestnia blízko povrchu, alebo geotermálne sondy umiestnené v hĺbke približne 100 metrov.

Zemné kolektory efektívne získavajú geotermálnu energiu v prípade ich správneho umiestnenia. Hĺbka umiestnenia zemných kolektorov je jeden až dva metre pod povrchom zeme. Látka z mrazuvzdornej kvapaliny cirkuluje v potrubnom systéme kolektorov a absorbuje tepelnú energiu. Tú následne prenesie do výmenníka tepla. Množstvo vyťaženej energie výrazne ovplyvňuje aj stav pôdy a veľkosť plochy, na ktorej sú zemné kolektory umiestnené. Tá by mala byť aspoň 1,5 až 2 násobok vykurovanej plochy.

Štátna dotácia pre ekologické domácnosti

Projekt Zelená domácnostiam zabezpečuje možnosť získať finančnú podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré sú určené na vykurovanie domácnosti. Takýto príspevok môže byť vítaný najmä v prípade vyšších počiatočných nákladov na tento typ vykurovania obytných priestorov.

Výhody tepelných čerpadiel

Vykurovanie pomocou tepelných čerpadiel ponúka množstvo ekologických aj ekonomických výhod. Tepelné čerpadlá zem-voda ponúkajú bezplatný zdroj tepla kedykoľvek počas dňa. Okrem zimy je možné využiť tepelné čerpadlo aj v letných mesiacoch – v rámci funkcie Natural Cooling. Hoci sa počiatočné náklady môžu javiť vyššie, z dlhodobého hľadiska pomocou tepelného čerpadla ušetríte nemalé finančné prostriedky.