Záruka a certifikáty

Partner skupiny Viessmann

Spoločnosť SISEP – PVP, s.r.o., ako partner skupiny Viessmann, kladie maximálny dôraz na zabezpečenie kvality nielen samotných produktov, ale aj zabezpečenie kvality a odbornosti montáže zariadení.  Nakoľko sa jedná o vyhradené plynové a tlakové zariadenia, pre ich bezpečné fungovanie je nevyhnutné, aby ich montáž a uvedenie do prevádzky vykonala odborná montážna firma.

Partner skupiny Viessmann

Predĺžená záruka

S cieľom reagovať na požiadavky trhu, neustále zlepšovať kvalitu a dostupnosť našich služieb, uvádzame mimoriadnu ponuku služieb „všetko v jednom“ – rozšírenú komplexnú 5-ročnú záruku a od 1. 7. 2020 aj možnosť 10-ročnej záruky na kondenzačné kotly Vitodens, Vitocrossal a tepelné čerpadlá Vitocal do 35 kW. Od 26. augusta 2013 prinášame „komponentovú“ záruku 10 rokov na všetky teplovýmenné plochy Inox-Radial na nástenné kondenzačné kotly do 150 kW, vykurovacie telesá Viessmann a podlahové vykurovanie Viessmann.

Záruka od SISEP – PVP, s.r.o.

10 ROČNÁ ZÁRUKA NA TEPLOVÝMENNÉ PLOCHY
INOX – RADIAL

Pre všetky vymenníky tepla Inox – Radial v kondenzačných kotloch do 150 kW dodané po 26. auguste 2013 platí možnosť 10-ročnej záruky na netesnosť spôsobenú koróziou.

platí iba s uzavretou platnou servisnou zmluvou
vykurovací systém musí spĺňať podmienky v zmysle projekčných podkladov firmy Viessmann

10 ROČNÁ ZÁRUKA NA VYKUROVACIE TELESÁ VIESSMANN

Pre všetky vykurovacie telesá dodané po 26. auguste 2013 platí 10-ročná záruka.

možnosti a hranice použitia vykurovacích telies v zmysle normy DIN 55 900

10 ROČNÁ ZÁRUKA NA PODLAHOVÉ VYKUROVANIE VIESSMANN

Pre systém podlahového vykurovania vydodaného po 26. auguste 2013 platí 10-ročná záruka.

platí pri využití všetkých komponentov Viessmann
neplatí pre mechanické a elektrické komponenty a hranice použitia vykurovacích telies v zmysle normy DIN 55 900

5 ALEBO 10 ROČNÁ ZÁRUKA NA KONDENZAČNÉ KOTLY
A TEPELNÉ ČERPADLÁ DO 35KW

BASIC

záruka 5 rokov
záruka dodania náhradných dielov a ich výmeny v cene služby

COMFORT

záruka 5 rokov
záruka dodania náhradných dielov a ich výmeny v cene služby
hotline
pravidelná ročná údržba
organizácia ročnej údržby

PREMIUM

záruka 10 rokov
záruka dodania náhradných dielov a ich výmeny v cene služby
VIP hotline
pravidelná ročná údržba
organizácia ročnej údržby
výmena spotrebných náhradných dielov
diaľkový dozor (potrebná konektivita)

Predpoklady predĺženej záruky

  • Podpísaná servisná zmluva s Viessmann, s.r.o.
  • Montáž kvalifikovaným montážnym partnerom Viessmann, s.r.o
  • Projekt a montáž v zmysle platných noriem a predpisov ako aj montážnych a projekčných návodov Viessmann, s.r.o.
  • Dodržanie kvality vlastností spaľovacieho vzduchu, plynu, vykurovacej vody ako aj prevádzkových požiadaviek pre jednotlivé zdroje tepla
  • Uvedenie do prevádzky autorizovaným servisným partnerom Viessmann, s.r.o.
  • Inštalácia na území Slovenskej republiky
  • Vyňaté zo záruky sú spotrebné náhradné diely (okrem servisnej zmluvy Premium), poruchy a škody spôsobené nedodržaním montážnych, projekčných a servisných návodov a vplyvy vyšších síl (napr. mráz alebo prírodné katastrofy)

Certifikáty