KOMPLEXNÉ RIEŠENIE VYKUROVANIA
od SISEP – PVP s.r.o.

Prečo si zabezpečiť vykurovanie od nás?

Spoločnosť SISEP – PVP s.r.o. bola založená 8.12.1992. Predmetom činnosti našej spoločnosti sú komplexné služby v oblasti vykurovania, chladenia, stropného chladenia, plynoinštalácie, zdravotechniky, vzduchotechniky vrátane merania a regulácie v obytných, priemyselných, obchodných, zdravotníckych zariadeniach a v rodinných domoch.

Kladieme maximálny dôraz na zabezpečenie kvality nielen samotných produktov, ale aj zabezpečenie kvality a odbornosti montáže zariadení. 

Naše produkty z oblasti vykurovania

KONDENZAČNÉ A PLYNOVÉ
KOTLE

SOLÁRNE SYSTÉMY
FOTOVOLTAIKA

TEPELNÉ
ČERPADLÁ

PODLAHOVÉ
VYKUROVANIE

VETRANIE
A REKUPERÁCIA

REGULÁCIA
A PRÍSLUŠENSTVO

Aké si zvoliť vykurovanie?

Pri výstavbe rodinného domu alebo jeho rekonštrukcii je dôležitý aj správny výber vykurovacieho systému. Vhodne zvolený vykurovací systém má vplyv nielen na tepelnú pohodu a komfort v rodinnom dome ale v prvom rade na celkové finančné náklady.

Naša spoločnosť ponúka pre rodinné a bytové domy komplexné riešenie vykurovania pre všetky druhy energií od popredného nemeckého výrobcu vykurovacej techniky Viessmann. Zároveň sú tieto zariadenia dimenzované priamo od výrobcu pre kombináciu s alternatívnymi zdrojmi energie (solárne kolektory, fotovoltika) .

U nás máte 5 ročnú alebo až 10 ročnú záruku!

Neustále sa snažíme zlepšovať naše produkty a služby a preto Vám ponúkame 5 ročnú alebo až 10 ročnú záruku! Reagujeme na požiadavky trhu a snažíme sa zlepšovať aj dostupnosť našich služieb. Bývajte nie len v teple ale aj v domácej pohode.

Sme partnerom skupiny VIESSMANN

Skupina Viessmann je jedným z medzinárodných výrobcov vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov. Ucelený sortiment ponúka špičkové technológie a vytyčuje nový štandard. Svojím zameraním na energetickú efektívnosť pomáha znižovať náklady a šetriť zdroje a životné prostredie.

Ako partner firmy Viessmann vieme, že sa na inovatívnu ucelenú ponuku produktov a systémov techniky pre teplo (vykurovanie) , chlad, vetranie a decentrálne napájanie elektrinou môžeme spoľahnúť.

Servisná a revízna činnosť

Starostlivosť o dodané zariadenia sa u nás montážou nekončia. Naša firma zabezpečuje záručný a pozáručný servis nami dodávanej technológie. Servisné práce sú vykonávané certifikovanými a odbornými pracovníkmi.

Aké sú možnosti vykurovania?

Plynové kondenzačné kotle využívajú nielen teplo vzniknuté pri spaľovaní plynu ale aj všetko teplo obsiahnuté v spalinách. To z nich robí vysoko účinné zariadenia, ktoré sú pre spotrebiteľa cenovo dostupné a zároveň prispievajúce k ochrane klímy a životného prostredia.

Tepelné čerpadlá zabezpečujú okrem vysoko úsporného vykurovania aj ohrev teplej úžitkovej vody a chladenie s ohľadom na životné prostredie. Podľa potreby sa dajú prevádzkovať spoločne s plynovými a elektrickými kotlami, solárnymi kolektormi a rekuperačnými jednotkami.

Či si už zvolíte kondenzačný plynový kotol alebo tepelné čerpadlo nezabúdajte na možnosť využitia aj bezplatnej energie zo slnka. Profitujete tak nielen z nízkej spotreby tepla ale aj z nízkych účtov za energie.

Solárna technika vám poskytuje energeticky úspornú prípravu teplej vody a podporu vykurovania vášho rodinného domu.

Energetické a priemyselné stavby

 • ústredné vykurovanie
 • chladenie
 • plynoinštalácia
 • vzduchotechnika
 • zdravotechnika
 • VZT
 • a iné …

Bytové a polyfunkčné domy

 • ústredné vykurovanie, prípojka kanalizácie
 • meranie a regulácie, zdravotechnika
 • plynofikácia, vodovodná prípojka
 • prípojka k verejnej splaškovej kanalizácii

Rodinné
domy

 • ústredné vykurovanie, podlahové vykurovanie
 • zdravotechnika
 • plynoinštalácia
 • zdravotechnické zariadenia
 • stropné chladenie
 • fotovoltika