KOMPLEXNÉ RIEŠENIE VYKUROVANIA
od SISEP – PVP s.r.o.

Domov - 1

Prečo si zabezpečiť vykurovanie od nás?

Spoločnosť SISEP – PVP s.r.o. bola založená 8.12.1992. Predmetom činnosti našej spoločnosti sú komplexné služby v oblasti vykurovania, chladenia, stropného chladenia, plynoinštalácie, zdravotechniky, vzduchotechniky vrátane merania a regulácie v obytných, priemyselných, obchodných, zdravotníckych zariadeniach a v rodinných domoch.

Kladieme maximálny dôraz na zabezpečenie kvality nielen samotných produktov, ale aj zabezpečenie kvality a odbornosti montáže zariadení. 

Naše produkty z oblasti vykurovania

KONDENZAČNÉ A PLYNOVÉ
KOTLE

FOTOVOLTAIKA
SOLÁRNE SYSTÉMY

TEPELNÉ
ČERPADLÁ

PODLAHOVÉ
VYKUROVANIE

STROPNÉ
CHLADENIE

VETRANIE
A REKUPERÁCIA

REGULÁCIA
A PRÍSLUŠENSTVO

PLYNOVÉ
PRÍPOJKY

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM
ZELENÁ PODNIKOM

Aké si zvoliť vykurovanie?

Pri výstavbe rodinného domu alebo jeho rekonštrukcii je dôležitý aj správny výber vykurovacieho systému. Vhodne zvolený vykurovací systém má vplyv nielen na tepelnú pohodu a komfort v rodinnom dome ale v prvom rade na celkové finančné náklady.

Naša spoločnosť ponúka pre rodinné a bytové domy komplexné riešenie vykurovania pre všetky druhy energií od popredného nemeckého výrobcu vykurovacej techniky Viessmann. Zároveň sú tieto zariadenia dimenzované priamo od výrobcu pre kombináciu s alternatívnymi zdrojmi energie (solárne kolektory, fotovoltika) .

U nás máte 5 ročnú alebo až 10 ročnú záruku!

Neustále sa snažíme zlepšovať naše produkty a služby a preto Vám ponúkame 5 ročnú alebo až 10 ročnú záruku! Reagujeme na požiadavky trhu a snažíme sa zlepšovať aj dostupnosť našich služieb. Bývajte nie len v teple ale aj v domácej pohode.

Sme partnerom skupiny VIESSMANN

Skupina Viessmann je jedným z medzinárodných výrobcov vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov. Ucelený sortiment ponúka špičkové technológie a vytyčuje nový štandard. Svojím zameraním na energetickú efektívnosť pomáha znižovať náklady a šetriť zdroje a životné prostredie.

Ako partner firmy Viessmann vieme, že sa na inovatívnu ucelenú ponuku produktov a systémov techniky pre teplo (vykurovanie) , chlad, vetranie a decentrálne napájanie elektrinou môžeme spoľahnúť.

Servisná a revízna činnosť

Starostlivosť o dodané zariadenia sa u nás montážou nekončia. Naša firma zabezpečuje záručný a pozáručný servis nami dodávanej technológie. Servisné práce sú vykonávané certifikovanými a odbornými pracovníkmi.

Aké sú možnosti vykurovania?

Plynové kondenzačné kotle využívajú nielen teplo vzniknuté pri spaľovaní plynu ale aj všetko teplo obsiahnuté v spalinách. To z nich robí vysoko účinné zariadenia, ktoré sú pre spotrebiteľa cenovo dostupné a zároveň prispievajúce k ochrane klímy a životného prostredia.

Tepelné čerpadlá zabezpečujú okrem vysoko úsporného vykurovania aj ohrev teplej úžitkovej vody a chladenie s ohľadom na životné prostredie. Podľa potreby sa dajú prevádzkovať spoločne s plynovými a elektrickými kotlami, solárnymi kolektormi a rekuperačnými jednotkami.

Či si už zvolíte kondenzačný plynový kotol alebo tepelné čerpadlo nezabúdajte na možnosť využitia aj bezplatnej energie zo slnka. Profitujete tak nielen z nízkej spotreby tepla ale aj z nízkych účtov za energie.

Solárna technika vám poskytuje energeticky úspornú prípravu teplej vody a podporu vykurovania vášho rodinného domu.

Energetické a priemyselné stavby

 • ústredné vykurovanie
 • chladenie
 • plynoinštalácia
 • vzduchotechnika
 • zdravotechnika
 • VZT
 • a iné …

Bytové a polyfunkčné domy

 • ústredné vykurovanie, prípojka kanalizácie
 • meranie a regulácie, zdravotechnika
 • plynofikácia, vodovodná prípojka
 • prípojka k verejnej splaškovej kanalizácii

Rodinné
domy

 • ústredné vykurovanie, podlahové vykurovanie
 • zdravotechnika
 • plynoinštalácia
 • zdravotechnické zariadenia
 • stropné chladenie
 • fotovoltika