Fotovoltaika – čo to je a ako Vám môže ušetriť náklady

Čo je to fotovoltaika či ako poslúži aj vám?

Fotovoltaika je metódou priamej premeny slnečného žiarenia na elektrinu s využitím fotoelektrického javu na veľkoplošných polovodičových fotodiódach. Jednotlivé diódy sú nazývané fotovoltaické články. Tie sú zvyčajne spájané do väčších celkov, známych ako fotovoltaické panely. Názov fotovoltaika je odvodený od slova foto, ktoré v preklade znamená svetlo a slova volt, ktoré predstavuje jednotku elektrického napätia. Celý princíp fungovania fotovoltaického systému je založený na fotoelektrickom jave. Fotovoltaický jav spočíva na princípe dopadu fotónov – čiastočiek slnečného žiarenia na polovodičový prechod s označením p-n.

fotovoltaika

Pri tomto prechode dochádza k uvoľňovaniu a následnému hromadeniu voľných elektrónov. Súčasťou fotovoltaických panelov sú špeciálne elektródy, vďaka ktorým je možné nahromadené elektróny odoberať vo forme elektrického prúdu.Fotovoltaické panely sa vyrábajú zo špecifických materiálov, vďaka ktorým je možná premena slnečného žiarenia na elektrickú energiu a jej následné využitie. Dôležitou súčasťou fotovoltaických článkov sú polovodiče, v ktorých dochádza k uvoľňovaniu elektrónov. V polovodičoch je najčastejšie obsiahnutý kremík, ktorý má jedinečné akostné vlastnosti pre využitie vo fotovoltaických článkoch a zároveň je v prírode bohato zastúpený. V článkoch sa samozrejme nachádzajú aj ďalšie materiály, ktoré sú starostlivo volené tak, aby dokázali spoľahlivo odolávať vonkajším vplyvom a vykazovali dlhú životnosť.

Cena za fotovoltaiku

Orientačná cena za fotovoltaiku 10 kWP je nasledujúca:

Základná cena: 15 560 €

Dotácia: – 3 500 €

Zľava: – 1 150 €

Výsledná suma: 10 910 €

Orientačná cena za fotovoltaiku 5 kWP je nasledujúca:

Základná cena: 9 850 €

Dotácia: – 2 500 €

Zľava: – 950 €

Výsledná suma: 6 400 €

V cene: FV panel Vitovolt, FV menič, konštrukcia na strechu, kabeláž + odborná montáž

Ako funguje fotovoltaika a fotovoltaické panely?

Fotovoltaika využíva k premene slnečného žiarenia na elektrinu fotovoltaické články. V nich prebieha proces premeny fotónov na elektrickú energiu. Vo všeobecnosti sa solárne či fotovoltaické články rozdeľujú sa dva typy, a to na monokryštalické a polykryštalické. Fotovoltaické články sú pomerne malé, vďaka čomu sú schopné generovať dostatočný objem využiteľného elektrického prúdu. Solárne články bývajú spravidla spájané do väčších celkov čiže do fotovoltaických panelov. Fotovoltaické panely je zas možné spájať do  fotovoltaických elektrární.

Podľa potrieb konkrétneho objektu je možné použiť fotovoltaické panely samostatne, ako napríklad pre potreby domácností, chát a chalúp, radoviek či bytových domov alebo iných menších objektov. Pre väčšie objekty je vhodná inštalácia viacerých fotovoltaických panelov alebo vytvorenie fotovoltaických elektrární. Menšie elektrárne z fotovoltaických panelov sa môžu skladať z dvoch, troch až štyroch panelov. Tie väčšie môžu používať desiatky panelov súčasne. Po montáži a inštalácii sú fotovoltaické panely pripájané na samotnú nehnuteľnosť alebo na distribučnú sieť nehnuteľnosti.

Aby fotovoltaika slúžila vo váš prospech, bude potrebná kvalitná inštalácia fotovoltaických panelov

Fotovoltaiku je možné vysvetliť pomerne jednoducho. Avšak, predstavuje zložitý systém, ktorému je pri výbere, montáži a inštalácii vhodného fotovoltaického zariadenia potrebné porozumieť. Dôležitá je kvalita fotovoltaických panelov, ako aj ich umiestenie či správne natočenie ku slnku a profesionálna inštalácia. Len tak budete môcť čerpať bezplatnú energiu zo slnka kvalitne, v požadovaných objemoch a s ohľadom na životné prostredie.

Fotovoltaika prispieva k ochrane ovzdušia zamedzením emisií CO2. Rovnako prispieva k úspore financií a znižuje závislosť na dodávateľoch energie. Elektrinu, ktorú vyprodukujú solárne panely je možné využiť na vlastnú spotrebu v domácnostiach alebo ju pri väčších projektoch napojiť do verejnej siete. Investícia do fotovoltaiky pre domácnosti má pomerne rýchlu návratnosť, pričom čerpať bezplatnú slnečnú energiu umožňuje dlhodobo. Nezabúdajte, že fotovoltaické panely pre domácnosti spadajú do programu podpory využívania zelených zdrojov energie v domácnostiach v rámci národného projektu Zelená domácnostiam. Na ich kúpu, inštaláciu je tak možné získať dotáciu od štátu. Pre viac informácií o fotovoltaike nás neváhajte kontaktovať.

Prečo by ste mali zveriť realizáciu fotovoltaiky práve nám?

V spoločnosti SISEP – PVP s.r.o. prinášame najmodernejšie fotovoltaické systémy, ktoré sú prispôsobené pre optimálne fungovanie v podmienkach Banskej Bystrice a okolia. Naše riešenia v oblasti fotovoltaiky sú navrhnuté tak, aby využili maximum slnečného žiarenia dostupného v regióne, čím maximalizujú vaše úspory.

Využívame len tie najkvalitnejšie materiály a najnovšie technológie, čo zaručuje dlhú životnosť a vysokú efektivitu fotovoltaických systémov. Profesionálna montáž a skúsenosť nášho tímu zaručuje, že váš fotovoltaický systém bude nainštalovaný rýchlo a správne, s minimalizovaným rizikom technických problémov v budúcnosti.

Investícia do fotovoltaiky s nami predstavuje nielen finančné úspory a ochranu životného prostredia, ale aj nezávislosť na tradičných energetických zdrojoch. SISEP – PVP s.r.o. vám poskytneme všetky potrebné informácie a poradenstvo, aby ste sa mohli informovaným spôsobom rozhodnúť pre prechod na zelenú energiu.

Ak premýšľate o fotovoltaickej inštalácii v Banskej Bystrici alebo kdekoľvek v rámci Slovenskej republiky, neváhajte sa na nás obrátiť. Ponúkame kompletné služby od poradenstva, cez návrh až po inštaláciu a servis. Kontaktujte nás a objavte, ako fotovoltaika môže obohatiť váš domov čistou a bezplatnou energiou.