Solárne kolektory: účinnosť, hospodárnosť, úspora, bezpečnosť

Ploché solárne kolektory

Slnečnú energiu môžete využívať na podporu vykurovania a ohrev pitnej vody. Sú ideálnym doplnkom každého vykurovacieho systému. Investícia do solárnych panelov zvyšuje hodnotu vašej nehnuteľnosti a vďaka bezplatnej slnečnej energii sa vám vaša investícia vráti už v priebehu niekoľkých rokov.

Ploché solárne kolektory sa vyznačujú vysokou prevádzkovou bezpečnosťou a dlhou životnosťou. Sú vyrobené z nehrdzavejúcich materiálov odolných voči UV žiareniu. Vyrábajú sa vo vertikálnej a horizontálnej verzii. Vákuové trubicové kolektory sú vybavené technológiou heatpipe a teplotným odpájaním, čím je zabezpečená najvyššia účinnosť a prevádzková bezpečnosť. Solárne kolektory majú atraktívny dizajn a jednoduchú montáž. To z nich robí zariadenia vhodné pre každú strechu.

Patentovaná technológia ThermProtect

Naša spoločnosť vám ponúka ploché solárne kolektory, ktoré majú absorbčnú vrstvu s patentovanou technológiou ThermProtect. Táto technológia chráni solárne kolektory proti prehriatiu tak, že po dosiahnutí určenej teploty solárny kolektor vypne. Dochádza k tomu zmenou kryštalickej štruktúry absorbéra pri cca 75oC, tepelné sálanie sa zvýši a výkon kolektora sa zníži. Maximálna teplota v kolektore je výrazne nižšia a v solárnom okruhu sa zabráni tvorbe pár. Kryštalická štruktúra sa vráti do pôvodného stavu až keď teplota solárneho kolektora klesne. Týmto spôsobom dochádza k absorbovaniu až 95% slnečnej energie, ktorá sa mení na teplo. Len zvyšných 5% sa stratí formou odrazu.

Inštaláciou solárnych kolektorov a fotovoltiky prejavujete zodpovednosť za životné prostredie a trvalé znižovanie emisií CO2.

Ponúkame Vám aj účinné a hospodárne solárne zostavy vhodné na ohrev pitnej vody. Solárna zostava pozostáva z dvoch plochých solárnych kolektorov a bivalentného zásobníkového ohrievača, ktorý je vybavený dvoma špirálami na vykurovanie solárnymi kolektormi a dokurovania pomocou kotla. Inštalácia tejto zostavy je jednoduchá nakoľko všetky zariadenia a ich komponenty sú vzájomne zladené. Pre konečného užívateľa to prináša nižšie investičné náklady a kratší čas na montáž. Veľkosť a cena solárnej zostavy je navrhnutá pre ideálne použitie v rodinnom dome.

Narastajúce náklady na energie sú dôvodom aj rastúceho záujmu spotrebiteľov o výrobu elektriny vo vlastnej réžii. To umožňuje inštalácia fotovoltaických modulov. Takto vyrobený prúd máte možnosť využívať pre vlastnú potrebu. Týmto spôsobom nielen zvyšujete hodnotu vašej nehnuteľnosti ale v prvom rade ušetríte náklady na elektrinu a vaša investícia sa vám za niekoľko málo rokov vráti.

Solárne kolektory ako investícia, ktorá sa skutočne vyplatí

Solárne kolektory sú aktuálnym hitom. Spadajú do kategórie alternatívnych energetických zdrojov, ktoré sú charakteristické jednoduchým a finančne prijateľným spôsobom získavania elektrickej energie i TÚV – a to vďaka energie, ktorá prichádza na Zem v podobne slnečných lúčov. Vzhľadom na úbytok prírodných vyčerpateľných zdrojov ako je plyn či uhlie je slnko nevyčerpateľným zdrojom energie. Aj preto je o solárne kolektory čoraz väčší záujem. Pribúdajú na strechy rodinných domov, panelákov i firiem. Aj keď na začiatku trochu investujete, v priebehu času nemáte viac-menej žiadne režijné náklady a vďaka úspornosti sa vám vložená investícia neskôr vráti. Solárne kolektory sú perfektnou poistkou obzvlášť dnes, kedy stúpajú ceny energií. Ak chcete, aby vaša domácnosť fungovala ekonomicky a zároveň ekologicky, solárne kolektory sú ideálnym prostriedkom.

Solárne kolektory a fotovoltaika

Solárne kolektory sú najčastejšie vyrobené z kremíka. Spadajú do dynamickej oblasti zvanej fotovoltaika. Ide o premenu svetla na použiteľnú energiu. Môžete ju začať užívať okamžite, alebo ju spotrebovať neskôr podľa potreby, a to presmerovaním do batérie. Jej úlohou je zaistiť odovzdávanie energie aj pri absencii slnečného žiarenia, t. j. aj počas zamračených či oblačných dní. Teplá voda či vykurovanie fotovoltaikou je bezpečné a spoľahlivé, a obzvlášť mimoriadne ekologické – nedochádza k produkcii emisií CO2. Solárne kolektory sú taktiež nezávislé od fosílnych palív a neprispievajú k tvorbe skleníkových plynov. Kvalitné solárne kolektory sú zároveň recyklovateľné a ich životnosť sa ráta na desaťročia. Priaznivá je aj cena za solárne kolektory.

Nezávislosť vďaka solárnym kolektorom

Solárne kolektory sú perfektnou odpoveďou na problém neustáleho celosvetového stúpajúceho podielu spotreby elektrickej energie. Každý panel totiž obsahuje solárne články, ktoré generujú elektrickú energiu v dôsledku procesu premeny slnečného žiarenia. Tak si môžete doma vytvoriť súkromnú mini elektráreň a nebudete odkázaní na spoločné zdroje. Taktiež sa nemusíte obávať neočakávaných výpadkov elektrickej siete. Naša ponuka zahŕňa rozmanité solárne kolektory, napríklad solárne kolektory na ohrev vody, solárne kolektory na výrobu elektriny a i.

Solárne kolektory šetria prírodu, keďže ju zbytočne nezaťažujú a ani neznečisťujú – aj preto patria k ekologickým riešeniam modernej a vyspelej budúcnosti.