SECO AUTOTRANS s.r.o., Košťany nad Turcom

Realizácia

Prístavba k autosalónu a servisu ŠKODA – Lakovňa a Klampiarska dielňa
Vykurovanie a zdroj tepla – zriadenie novej NTL kotolne na ľahký vykurovací olej (LVO), inštalácia stacionárneho kotla VIESSMANN Vitoplex 200 s výkonom 400 kW s pretlakovým horákom Weishaupt.  
Napojenie 4 vykurovacích okruhov pre jestvujúcu administratívu a autosalón, staré dielne, novú lakovňu a klampiarsku dielňu a pre novú vzduchotechniku a technológiu lakovne.