VIESSMANN

Skupina Viessmann je jedným z medzinárodných výrobcov vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov. Ucelený sortiment ponúka špičkové technológie a vytyčuje nový štandard. Svojím zameraním na energetickú efektívnosť pomáha znižovať náklady a šetriť zdroje a životné prostredie.

Ako partner firmy Viessmann vieme, že sa na inovatívnu ucelenú ponuku produktov a systémov techniky pre teplo, chlad, vetranie a decentrálne napájanie elektrinou môžeme spoľahnúť.