VYBUDOVANIE CENTRA – ŠARIŠŠKÉ MICHAĽANY

(VYBUDOVANIE CENTRA A VÝSKUMU IMUNOLOGICKY AKTÍVNYCH LÁTOK)

Realizácia

zdroj a rozvody tepla
zdroj a rozvody chladu
potrubné uzly
technická para