AREÁL TWD – BANSKÁ BYSTRICA

AREÁL TWD – FACH CENTRUM PRIEMYSELNÝ PARK ŠALKOVÁ, BANSKÁ BYSTRICA

Realizácia

SO01 Obchod
SO02A Sklad
SO04A Výroba
ústredné vykurovanie, VZT

Zdroj:

SO01 Obchod
Kaskáda plynových kondenzačných kotlov Viessmann Vitodens 200
3 x 99 kW / Menovitý výkon kotolne 297 kW
Panelové vykurovacie telesá Korado a Korado Radik
SO04A Výroba
Kaskáda plynových kondenzačných kotlov Viessmann Vitodens 200
3 x 80 kW / Menovitý výkon kotolne 240 kW
Panelové vykurovacie telesá Korado a Korado Radik