DOPRASTAV ZVOLEN

Realizácia

SO01 Kotolňa administratívnej budovy
SO02 Kotolňa opravárenskej haly
SO03 Areálový rozvod plynu
Ústredné vykurovanie, zdravotechnika, plynoinštalácia

Zdroj:

SO01 Kotolňa administratívnej budovy
plynový kotol Viessmann Votocrossall 200 – 2 ks
súčtový výkon 800 kW
SO02 Kotolňa opravárenskej haly
Kaskáda troch plynových kondenzačných kotlov Viessmann Vitodens 200
súčtový výkon 300 kW
SO03 Areálový rozvod plynu
Jestvujúci plynovod doplnený o novovybudované plynovody pre kotolne SO01 a SO02