Prístavba diagnostického centra a výstavba pavilónu detského kardiocentra

Investor: NÚSCH, a.s., Bratislava

Realizácia

ZTI – dodávka a montáž zariaďovacích predmetov v prevedení podľa požiadaviek

zdravotníckej technológie
vnútorný vodovod
vnútorná kanalizácia
požiarny rozvod