Univerzita Komenského v Bratislave, Mlyny UK – VB blok A

Rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier a vnútorných rozvodov inžinierskych sietí

Realizácia

realizácia nových rozvodov ÚK a ZTI v hygienických bunkách a kuchynkách
dodávka a montáž vykurovacích telies a zariaďovacích telies