SCHOTT Hungary, Lukácsháza – chladenie – strojovňa čisté priestory, administratíva

Zdroj chladu

rozvody potrubia, dopojenie chillerov

Strojovňa – technické zariadenia

rozvody potrubia chladenia, technológia ( akumulačné nádoby 4 000 L,
obehové čerpadlá, úpravňa….)
Dopojenie VZT jednotiek, fancoilov, chladičov