TERMINÁL LETISKA – BRATISLAVA

(M. R. ŠTEFÁNIKA)

Stavba sa umiestnila v prvej desiatke súťaže „Stavba roka 2011“.