VÝSTAVBA AUTOCENTRUM – B. BYSTRICA

IV. ETAPA

Realizácia

vykurovanie
chladenie
plynoinštalácia
zdravotechnika

Zdroj

tepelné čerpadlá a kondenzačné kotle Viessmann