BORY HOME III, Bratislava IV., Lamač – bytové domy B1,B2,D1,D2

Realizácia

ÚK  – plynové kotolne s kondenzačnými kotlami Buderus
PLYN – realizácia vnútorného rozvodu plynu a plynofikácia BD
ZTI – realizácia pitného vodovodu, požiarneho rozvodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie