Tepelný napájač Nováky

Rekonštrukcia tepelného napájača CZT Nováky

Realizácia

dodávka montáž oceľových konštrukcií, uložení a predizolovaného potrubia Spiro