BYTOVÉ DOMY – B. BYSTRICA (N. L. SVOBODU)

Realizácia

ústredné vykurovanie, ZTI, plynoinštalácia

Zdroj:

kaskáda VIESSMANN VITODENS 200 – W