BYTOVÝ DOM BIELY DOM BELVEDER – B. BYSTRICA

Realizácia

ústredné vykurovanie, zdravotechnika, plynoištalácia

Zdroj:

plynový kondenzačný kotol VIESSAMNN – 4 ks/menovitý výkon kotolne 180 kW