BYTOVÝ DOM BELVEDER – B. BYSTRICA

BYTOVÝ DOM BELVEDER SO-04 BANSKÁ BYSTRICA

Realizácia

teplovodné vykurovanie s núteným obehom vody

Zdroj:

teplovodné stacionárne kotle VIESSMANN VITOCROSSAL 200 – 2ks x 170 kW    s vlastnou reguláciou VIESSMANN VITOTRONIC 100