Štátna dotácia na tepelné čerpadlo – jedinečný projekt, ktorý môžete využiť aj vy!

V rámci národného projektu Zelená domácnostiam môžete získať podporu na kúpu a inštaláciu tepelného čerpadla, ktoré bude využité na vykurovanie v domácnosti, prípadne na vykurovanie v paneláku.

Štátna dotácia na tepelné čerpadlo je jedinečným projektom, vďaka ktorému si teraz môžete zadovážiť tepelné čerpadlo aj k vám domov. Mnohých pri kúpe a inštalácii tepelného čerpadla odradia najmä vyššie vstupné náklady. Tie sa vám však spravidla veľmi rýchlo vrátia aj s úrokmi. Návratnosť vstupnej investícii do tepelného čerpadla sa odvíja od konkrétneho modelu čerpadla a spôsobu jeho využitia či od veľkosti objektu, v ktorom je čerpadlo používané. Avšak, najčastejšie návratnosť investície predstavuje 5 až 10 rokov.

V rámci projektu Zelená domácnostiam je možné získať dotáciu na čerpadlo od štátu. Dotácia tak za vás pokryje výraznú časť vstupných nákladov na kúpu či inštaláciu tepelného čerpadla. Presnejšie, dotáciu je možné použiť na kúpu tepelného čerpadla alebo na kúpu dôležitých komponentov na jeho prevádzku. Dotáciu možno využiť aj na práce spojené s inštaláciou tepelného čerpadla, ako aj na potrebné skúšky či dôležité revízie, ktoré sú potrebné k uvedeniu čerpadla do prevádzky. Projekt Zelená domácnostiam je tak príležitosťou pre všetkých, ktorí majú záujem o tento moderný, šetrný a ekologický spôsob vykurovania domácností.

Štátna dotácia na tepelné čerpadlo – jedinečný projekt, ktorý môžete využiť aj vy! - 2

Prečo by tepelné čerpadlo nemalo chýbať vo vašej domácnosti?

Tepelné čerpadlo je zariadením, ktoré sa postará o vykurovanie vašej domácnosti bez použitia plynu, dreva, uhlia či olejov. Tepelné čerpadlo na vyhrievanie využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Teplo čerpá z exteriéru a následne ho premieňa na teplo využiteľné na vykurovanie interiérov. Postará sa tak o výraznú úsporu nákladov na vykurovanie, nakoľko jeho prevádzka je takmer nenákladná. Pri čerpaní energie z vonkajšieho prostredia spotrebuje čerpadlo len malý podiel elektrickej energie. Zároveň, prispieva k zníženiu emisií CO2 a k ochrane životného prostredia. Je tak zelenou voľbou v kategórii vykurovanie domácností.

Tepelné čerpadlá sú prioritne určené pre nízkoteplotné vykurovacie systémy. Vhodné sú napríklad pre stropné a podlahové vykurovanie alebo pre domy s kvalitnou tepelnou izoláciou. Tepelné čerpadlá pracujú s obnoviteľnou energiou, čím znižujú prevádzkové náklady domácností. Využiteľné sú najmä na vykurovanie, ale aj na ohrev vody. Ochrana životného prostredia a hľadanie ekologických možností pre zabezpečenie stabilného chodu domácností sú dnes jednou z priorít Európskej únie. V rámci projektu Zelená domácnostiam, ktorý prebieha pod dohľadom Ministerstva životného prostredia a Ministerstva hospodárstva tak môžete získať finančnú podporu na tepelné čerpadlá, ktorých používanie má pozitívny vplyv na domácnosti aj na životné prostredie.

Zapojte sa do projektu štátnej dotácie na tepelné čerpadlo s nami

Národný projekt Zelená domácnostiam pomôže inštalovať až viac ako 15 tisíc systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch. Projekt je určený najmä pre domácnosti, pričom žiadatelia nesmú vykonávať podnikateľskú činnosť. Ako expert na vykurovanie vám naša spoločnosť SISEP ponúka vysokokvalitné tepelné čerpadlá na výrobu tepla ekologickým spôsobom. V rámci národného projektu spadáme do kategórie kvalifikovaných predajcov a zhotoviteľov. Viac informácií o projekte v spolupráci s našou firmou si môžete pozrieť na našej webstránke v kategórii SISEP – Zelená domácnostiam.

Na inštaláciu tepelného čerpadla v rodinnom dome bude potrebné pripraviť niekoľko dôležitých dokumentov a zaslať žiadosť prostredníctvom formuláru priamo na webstránke projektu Zelená domácnostiam. Vaša žiadosť bude po potvrdení záujmu zaradená do takzvaného „zásobníka“, kde počká na schválenie. Následne, samotné poukážky na kúpu tepelných čerpadiel vydá Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá má projekt pod dohľadom. V prípade akýchkoľvek otázok či pre bližšie informácie o podmienkach projektu sa môžete obrátiť priamo na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru. O vhodnosti našich tepelných čerpadiel pre vašu domácnosť vám radi poradíme u nás v SISEP – PVP s.r.o.. Neváhajte nás kontaktovať.