Fotovoltaika – prečo je výhodné ju využívať?

Fotovoltaika alebo inak aj fotovoltika je špecifickým technickým odborom, ktorý sa zaoberá premenou slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Fotovoltaika ešte pár rokov dozadu predstavovala najmä vedný odbor a využívaná bola prevažne v priemyselných odvetviach, v kozmonautike alebo v rôznych ďalších špecifických odvetviach. Fotovoltaika sa postupne stala využiteľnou a dostupnou aj pre domácnosti a prispela k zlepšeniu fungovania verejného života – napríklad pri využívaní obnoviteľnej energie zo slnka v rôznych verejných budovách, na pohon dopravných prostriedkov a podobne.

Fotovoltaika predstavuje efektívny spôsob využitia bezplatného slnečného žiarenia a jeho premenu na elektrickú energiu. Pre domácnosti je fotovoltaika a inštalácia fotovoltaických panelov jedinečným a mimoriadne efektívnym riešením. Nakoľko je slnečné žiarenie bezplatné, fotovoltaika predstavuje bezplatný spôsob výroby elektrickej energie, ktorú je v domácnostiach možné všestranne využívať.

Najčastejšie je takto získaná energia využívaná na zabezpečenie bežného chodu domácností či prevádzkovanie elektrospotrebičov. Počas zimných mesiacov je využiteľná na prevádzku ohrievacích zariadení a elektrického vykurovania či podlahového vykurovania. (Zelené metódy vykurovania je vhodné doplniť napríklad aj o tepelné čerpadlá či plynové kondenzačné kotle) Počas leta je energia z fotovoltaiky zas využiteľná na ochladzovanie a klimatizáciu – pri ochladzovaní je vhodné použiť aj efektívne stropné chladenie.

Fotovoltaika – prečo je výhodné ju využívať?

Fotovoltaika – vstupná investícia do solárnych kolektorov sa vám veľmi rýchlo vráti

Fotovoltaika využíva k premene slnečného čiže solárneho žiarenia špeciálne solárne kolektory. Tie sú inštalované v domácnostiach tak, aby počas dňa dokázali zachytávať čo najväčší podiel dopadajúcich slnečných lúčov. Aj samotný názov fotovoltaika je odvodený od slova foto – v preklade svetlo a slova volt – v preklade jednotka elektrického napätia. Fotovoltaika je tak metódou priamej premeny slnečného žiarenia na elektrinu. Na takúto premenu využíva fotoelektrický jav na veľkoplošných polovodičových fotodiódach. Fotodiódy sú označované aj ako fotovoltaické články. Najčastejšie sú spájané do väčších celkov –  fotovoltaických panelov.

Pri fotovoltaických paneloch je potrebné rátať s o niečo vyššou vstupnou investíciou. Tá sa vám však vráti veľmi rýchlo aj s úrokmi. Odmenou bude ako bezplatná výroba elektrickej energie, tak aj šetrenie životného prostredia. Práve fotovoltaika sa radí medzi zelené metódy výroby energie. Výrazne prispieva k zníženiu emisií a zamedzeniu vzniku škodlivého CO2. Spolu s ďalšími zelenými technológiami získavania energie  (napríklad vetranie a rekuperácia) je fotovoltaika vhodná ako pre staršie stavby či rekonštruované objekty, tak aj pre novostavby, moderné nízkoenergetické domy a pasívne stavby.

Požiadajte o dotáciu od štátu na fotovoltaiku

V rámci programu obnovy bývania, ochrany životného prostredia a zvýšenia podielu využívania ekologických technológií je teraz možné požiadať o dotáciu od štátu práve na fotovoltaiku a solárne kolektory. V rámci projektu Zelená domácnostiam štát prispieva výraznou čiastkou na kúpu a inštaláciu zariadení, ktoré využívajú zelené – obnoviteľné zdroje energie. Dotácie z projektu sú dostupné pre domácnosti – čiže pre majiteľov rodinných domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Využívať bezplatnú slnečnú energiu je teraz ešte dostupnejšie pre každého. Vďaka štátnym dotáciám sa vstupné náklady na fotovoltaiku výrazne redukujú. Bližšie informácie o tom, ako sa zapojiť do národného projektu Zelená domácnostiam si môžete prečítať na stránke Ministerstva životného prostredia SR. Pre viac informácií o možnostiach využitia a inštalácie  slnečných kolektorov pre vaše bývanie sa poraďte s certifikovanou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá fotovoltaikou a inštaláciou solárnych panelov.