Zelená podnikom

  • Granty na inštaláciu fotovoltiky a ďalších obnoviteľných zdrojov energie pre malé a stredné firmy, vrátane živnostníkov
  • Podpora formou poukážok v limite 50.000 eur
  • Spustenie výzvy je plánované na jeseň 2023
  • Naša pomoc pri vypracovaní žiadosti o dotáciu – podmienkou podania žiadosti o podporu je vypracovanie energetického auditu
Zelená podnikom, dotácia fotovoltaika